yabo手机版

浙江省高等教育自学考试主考院校浙江省全日制自考助学单位浙江省技能培训示范基地

经学生个人申请、各教学站(点)申报,根据《yabo手机版学士学位授予办法(修订)》,现将继续教育学院2018年拟授予学士学位学生推荐名单予以公示,公示期自6月12日起至6月19日止。如有异议,均可以书面、电话、来访的形式向yabo手机版反映情况,联系电话: ,电子邮箱:

序号

函授站

学号

姓名

性别

学历专业

授予学位专业

学位结论

1

jiandehanshouzhan

2016310020

lizhu

nan

jishuipaishuigongcheng

jipaishuikexueyugongcheng

gongxuexueshi

2

jiandehanshouzhan

2016310023

zhoujingjian

nan

jixiegongchengjizidonghua

yabo手机版jixieshejizhizaojiqizidonghua

gongxuexueshi

3

jiandehanshouzhan

2016310024

fangyameng

nv

jisuanjikexueyujishu

jisuanjikexueyujishu

gongxuexueshi

4

jiandehanshouzhan

2016310026

fumosong

nan

jingjixue

jingjixue

jingjixuexueshi

5

jiandehanshouzhan

2016310028

zhouyan

nv

jingjixue

jingjixue

jingjixuexueshi

6

jiandehanshouzhan

2016310029

wengyan

nv

tongxingongcheng

tongxingongcheng

gongxuexueshi

7

jiandehanshouzhan

2016310034

shenjiangyao

nan

tumugongcheng

tumugongcheng

gongxuexueshi

8

qichengzhuanxiu

2016370005

yuwenhua

nan

tumugongcheng

tumugongcheng

gongxuexueshi

9

qichengzhuanxiu

2016370006

zhangyilei

nv

tumugongcheng

tumugongcheng

gongxuexueshi

10

daguanjiaoxuedian

2016390034

zhenganna

nv

chelianggongcheng

chelianggongcheng

gongxuexueshi

11

daguanjiaoxuedian

2016390035

panli

nan

caiwuguanli

caiwuguanli

guanlixuexueshi

12

daguanjiaoxuedian

2016390036

liunini

nv

caiwuguanli

caiwuguanli

guanlixuexueshi

13

daguanjiaoxuedian

2016390037

wangfang

nv

caiwuguanli

caiwuguanli

guanlixuexueshi

14

daguanjiaoxuedian

2016390038

sunshirong

nan

chelianggongcheng

chelianggongcheng

gongxuexueshi

15

daguanjiaoxuedian

2016390039

luosenyi

nan

chelianggongcheng

chelianggongcheng

gongxuexueshi

16

daguanjiaoxuedian

2016390041

xuyonglai

nan

chelianggongcheng

chelianggongcheng

gongxuexueshi

17

daguanjiaoxuedian

2016390042

caowuzhou

nan

chelianggongcheng

chelianggongcheng

gongxuexueshi

18

daguanjiaoxuedian

2016390043

chenyingke

nv

chelianggongcheng

chelianggongcheng

gongxuexueshi

19

lianxinjiaoxuedian

2015450222

liyuwen

nan

tumugongcheng

tumugongcheng

gongxuexueshi

20

lianxinjiaoxuedian

cj2015140298

chenyuchao

nan

dianqigongchengjiqizidonghua

dianqigongchengjiqizidonghua

gongxuexueshi

21

lianxinjiaoxuedian

cj2015140302

zhangning

nan

dianqigongchengjiqizidonghua

dianqigongchengjiqizidonghua

gongxuexueshi

22

lianxinjiaoxuedian

2016450091

zhourending

nan

dianqigongchengjiqizidonghua

dianqigongchengjiqizidonghua

gongxuexueshi

23

lianxinjiaoxuedian

2016450095

wanghaibo

nan

dianqigongchengjiqizidonghua

dianqigongchengjiqizidonghua

gongxuexueshi

24

lianxinjiaoxuedian

2016450102

chenshaojie

nan

dianqigongchengjiqizidonghua

dianqigongchengjiqizidonghua

gongxuexueshi

25

lianxinjiaoxuedian

2016450081

yexiao

nan

dianqigongchengjiqizidonghua

dianqigongchengjiqizidonghua

gongxuexueshi

26

lianxinjiaoxuedian

2016450083

chenting

nan

dianqigongchengjiqizidonghua

dianqigongchengjiqizidonghua

gongxuexueshi

27

lianxinjiaoxuedian

2016450086

yuyingjie

nan

dianqigongchengjiqizidonghua

dianqigongchengjiqizidonghua

gongxuexueshi

28

lianxinjiaoxuedian

2016450088

shenxiaoquan

nan

dianqigongchengjiqizidonghua

dianqigongchengjiqizidonghua

gongxuexueshi

29

lianxinjiaoxuedian

2016450090

caochun

nan

dianqigongchengjiqizidonghua

dianqigongchengjiqizidonghua

gongxuexueshi

30

lianxinjiaoxuedian

2016450094

kongzhenghao

nan

dianqigongchengjiqizidonghua

dianqigongchengjiqizidonghua

gongxuexueshi

31

lianxinjiaoxuedian

2016450096

sunjie

nan

dianqigongchengjiqizidonghua

dianqigongchengjiqizidonghua

gongxuexueshi

32

lianxinjiaoxuedian

2016450097

fujian

nan

dianqigongchengjiqizidonghua

dianqigongchengjiqizidonghua

gongxuexueshi

33

lianxinjiaoxuedian

2016450099

yuwenqi

nan

dianqigongchengjiqizidonghua

dianqigongchengjiqizidonghua

gongxuexueshi

34

lianxinjiaoxuedian

2016450112

maqianli

nan

dianqigongchengjiqizidonghua

dianqigongchengjiqizidonghua

gongxuexueshi

35

lianxinjiaoxuedian

2016450115

houyijun

nan

dianqigongchengjiqizidonghua

dianqigongchengjiqizidonghua

gongxuexueshi

36

lianxinjiaoxuedian

2016450116

shaoyan

nv

jixiegongchengjizidonghua

yabo手机版jixieshejizhizaojiqizidonghua

gongxuexueshi

37

lianxinjiaoxuedian

2016450117

gesaijun

nan

jixiegongchengjizidonghua

yabo手机版jixieshejizhizaojiqizidonghua

gongxuexueshi

38

lianxinjiaoxuedian

2016450103

guyu

nan

jishuipaishuigongcheng

jipaishuikexueyugongcheng

gongxuexueshi

39

lianxinjiaoxuedian

2016450104

luguojian

nan

guojijingjiyumaoyi

guojijingjiyumaoyi

jingjixuexueshi

40

lianxinjiaoxuedian

2016450105

heqianming

nan

huaxuegongchengyugongyi

huaxuegongchengyugongyi

gongxuexueshi

41

lianxinjiaoxuedian

2016450114

caofeihu

nan

jixiegongchengjizidonghua

yabo手机版jixieshejizhizaojiqizidonghua

gongxuexueshi

42

lianxinjiaoxuedian

2016459111

lixuebao

nan

jixiegongchengjizidonghua

jixieshejizhizaojiqizidonghua

gongxuexueshi

43

lianxinjiaoxuedian

2016450109

chenzhuohe

nan

jixiegongchengjizidonghua

yabo手机版jixieshejizhizaojiqizidonghua

gongxuexueshi

44

lianxinjiaoxuedian

2016450113

tongjiajun

nan

jixiegongchengjizidonghua

yabo手机版jixieshejizhizaojiqizidonghua

gongxuexueshi

45

lianxinjiaoxuedian

2016450118

zhuanglijin

nan

jixiegongchengjizidonghua

jixieshejizhizaojiqizidonghua

gongxuexueshi

46

lianxinjiaoxuedian

2016450119

lancefang

nv

jisuanjikexueyujishu

jisuanjikexueyujishu

gongxuexueshi

47

lianxinjiaoxuedian

2016450120

gufahua

nan

jisuanjikexueyujishu

jisuanjikexueyujishu

gongxuexueshi

48

lianxinjiaoxuedian

2016450122

huachun

nv

shichangyingxiao

shichangyingxiao

guanlixuexueshi

49

lianxinjiaoxuedian

2016450129

wangxiuwen

nv

tumugongcheng

tumugongcheng

gongxuexueshi

50

lianxinjiaoxuedian

2016450135

lihuanjun

nan

tumugongcheng

tumugongcheng

gongxuexueshi

51

lianxinjiaoxuedian

2016450140

qixiaoyun

nv

tumugongcheng

tumugongcheng

gongxuexueshi

52

lianxinjiaoxuedian

2016450144

zhanghuijun

nan

tumugongcheng

tumugongcheng

gongxuexueshi

53

lianxinjiaoxuedian

2016450160

lixianlin

nv

tumugongcheng

tumugongcheng

gongxuexueshi

54

lianxinjiaoxuedian

2016450152

weilin

nv

yishusheji

shijuechuandasheji

yishuxuexueshi

55

lianxinjiaoxuedian

2016450153

xumeng

nv

yishusheji

shijuechuandasheji

yishuxuexueshi

56

lianxinjiaoxuedian

2016450154

lijunli

nv

yishusheji

shijuechuandasheji

yishuxuexueshi

57

lianxinjiaoxuedian

2016450155

lizhen

nan

yishusheji

shijuechuandasheji

yishuxuexueshi

58

dongfangkeji

2016500004

xuyan

nv

caiwuguanli

caiwuguanli

guanlixuexueshi

59

dongfangkeji

2016500007

fangqiaoying

nv

caiwuguanli

caiwuguanli

guanlixuexueshi

60

dongfangkeji

2016500008

linxiaojia

nv

caiwuguanli

caiwuguanli

guanlixuexueshi

61

dongfangkeji

2016500009

hanjian

nan

caiwuguanli

caiwuguanli

guanlixuexueshi

62

dongfangkeji

2016500010

caojing

nv

caiwuguanli

caiwuguanli

guanlixuexueshi

63

dongfangkeji

2016500011

xuanhaibin

nan

dianqigongchengjiqizidonghua

dianqigongchengjiqizidonghua

gongxuexueshi

64

dongfangkeji

2016500012

yangyang

nan

dianqigongchengjiqizidonghua

dianqigongchengjiqizidonghua

gongxuexueshi

65

dongfangkeji

2016500013

wangminnan

nan

dianqigongchengjiqizidonghua

dianqigongchengjiqizidonghua

gongxuexueshi

66

dongfangkeji

2016500016

keboyi

nan

dianqigongchengjiqizidonghua

dianqigongchengjiqizidonghua

gongxuexueshi

67

dongfangkeji

2016500024

chenjunhui

nan

dianqigongchengjiqizidonghua

dianqigongchengjiqizidonghua

gongxuexueshi

68

dongfangkeji

2016500027

wangwenbing

nan

dianqigongchengjiqizidonghua

dianqigongchengjiqizidonghua

gongxuexueshi

69

dongfangkeji

2016500031

xuliping

nv

guojijingjiyumaoyi

guojijingjiyumaoyi

jingjixuexueshi

70

dongfangkeji

2016500035

hufangfang

nv

guojijingjiyumaoyi

guojijingjiyumaoyi

jingjixuexueshi

71

dongfangkeji

2016500039

wangjunhong

nan

jixiegongchengjizidonghua

jixieshejizhizaojiqizidonghua

gongxuexueshi

72

dongfangkeji

2016500041

zhangshuibo

nan

jixiegongchengjizidonghua

jixieshejizhizaojiqizidonghua

gongxuexueshi

73

dongfangkeji

2016500042

dingjunjie

nan

jisuanjikexueyujishu

jisuanjikexueyujishu

gongxuexueshi

74

dongfangkeji

2016500046

yuancairong

nan

tumugongcheng

tumugongcheng

gongxuexueshi

75

dongfangkeji

2016500048

xudongxiao

nan

tumugongcheng

tumugongcheng

gongxuexueshi

76

dongfangkeji

2016500050

yanghuan

nan

tumugongcheng

tumugongcheng

gongxuexueshi

77

dongfangkeji

2016500051

zhangsaiping

nan

tumugongcheng

tumugongcheng

gongxuexueshi

78

xiandaikeji

2016530049

zhaozhiying

nv

caiwuguanli

caiwuguanli

guanlixuexueshi

79

xiandaikeji

2016530051

zhouting

nv

caiwuguanli

caiwuguanli

guanlixuexueshi

80

xiandaikeji

2016530052

wanyuhong

nv

caiwuguanli

caiwuguanli

guanlixuexueshi

81

xiandaikeji

2016530053

wangjunya

nv

caiwuguanli

caiwuguanli

guanlixuexueshi

82

xiandaikeji

2016530054

wangping

nv

caiwuguanli

caiwuguanli

guanlixuexueshi

83

xiandaikeji

2016530056

gaoliping

nv

caiwuguanli

caiwuguanli

guanlixuexueshi

84

xiandaikeji

2016530058

tongxiaoxin

nan

dianqigongchengjiqizidonghua

dianqigongchengjiqizidonghua

gongxuexueshi

85

xiandaikeji

2016530063

chenjianni

nv

jixiegongchengjizidonghua

jixieshejizhizaojiqizidonghua

gongxuexueshi

86

xiandaikeji

2016530065

fujianxian

nan

jixiegongchengjizidonghua

yabo手机版jixieshejizhizaojiqizidonghua

gongxuexueshi

87

xiandaikeji

2016530066

huangxing

nan

jixiegongchengjizidonghua

yabo手机版jixieshejizhizaojiqizidonghua

gongxuexueshi

88

xiandaikeji

2016530067

sunlei

nan

jisuanjikexueyujishu

jisuanjikexueyujishu

gongxuexueshi

89

xiandaikeji

2016530068

zhangpeijun

nan

jisuanjikexueyujishu

jisuanjikexueyujishu

gongxuexueshi

90

xiandaikeji

2016530069

huangdong

nan

jisuanjikexueyujishu

jisuanjikexueyujishu

gongxuexueshi

91

xiandaikeji

2016530070

xuhao

nan

jisuanjikexueyujishu

jisuanjikexueyujishu

gongxuexueshi

92

xiandaikeji

2016530071

yubin

nan

jisuanjikexueyujishu

jisuanjikexueyujishu

gongxuexueshi

93

xiandaikeji

2016530072

dingjing

nv

jingjixue

jingjixue

jingjixuexueshi

94

xiandaikeji

2016530075

yudanhua

nv

jingjixue

jingjixue

jingjixuexueshi

95

xiandaikeji

2016530078

jintao

nan

jingjixue

jingjixue

jingjixuexueshi

96

xiandaikeji

2016530079

maoxiaoyang

nv

jingjixue

jingjixue

jingjixuexueshi

97

xiandaikeji

2016530083

xuzhongwei

nan

jingjixue

jingjixue

jingjixuexueshi

98

xiandaikeji

2016530084

yangyongxian

nan

jingjixue

jingjixue

jingjixuexueshi

99

xiandaikeji

2016530085

zhangliping

nv

jingjixue

jingjixue

jingjixuexueshi

100

xiandaikeji

2016530086

wangxiaojie

nv

shipinkexueyugongcheng

shipinkexueyugongcheng

gongxuexueshi

101

xiandaikeji

2016530090

panbin

nan

tongxingongcheng

tongxingongcheng

gongxuexueshi

102

xiandaikeji

2016530094

chenjielei

nv

tumugongcheng

tumugongcheng

gongxuexueshi

103

xiandaikeji

2016530096

jiangliying

nv

tumugongcheng

tumugongcheng

gongxuexueshi

104

xiandaikeji

2016530097

xujingjing

nv

tumugongcheng

tumugongcheng

gongxuexueshi

105

xiandaikeji

2016530098

fangxing

nan

tumugongcheng

tumugongcheng

gongxuexueshi

106

xiandaikeji

2016530099

yangdong

nan

tumugongcheng

tumugongcheng

gongxuexueshi

107

xiandaikeji

2016530101

liuyanhua

nv

tumugongcheng

tumugongcheng

gongxuexueshi

108

xiandaikeji

2016530103

nixiaofeng

nan

tumugongcheng

tumugongcheng

gongxuexueshi

109

xiandaikeji

2016530104

feimiao

nv

tumugongcheng

tumugongcheng

gongxuexueshi

110

xiandaikeji

2016530105

zhangyong

nan

yishusheji

shijuechuandasheji

yishuxuexueshi

111

xiandaikeji

160206006

zhangliang

nan

yabo手机版jixieshejizhizaojiqizidonghua

jixieshejizhizaojiqizidonghua

gongxuexueshi

112

xiandaikeji

2016zc100

liuqi

nan

jingjixue

jingjixue

jingjixuexueshi

113

zhejiangrencai

2016560005

chenhaihong

nv

caiwuguanli

caiwuguanli

guanlixuexueshi

114

zhejiangrencai

2016560007

wangliping

nv

caiwuguanli

caiwuguanli

guanlixuexueshi

115

zhejiangrencai

2016560009

tangjie

nv

dianqigongchengjiqizidonghua

dianqigongchengjiqizidonghua

gongxuexueshi

116

zhejiangrencai

2016560011

linawei

nan

guojijingjiyumaoyi

guojijingjiyumaoyi

jingjixuexueshi

117

zhejiangrencai

2016560014

lvjie

nan

jixiegongchengjizidonghua

jixieshejizhizaojiqizidonghua

gongxuexueshi

118

zhejiangrencai

2016560015

wangfei

nan

tumugongcheng

tumugongcheng

gongxuexueshi

119

zhejiangrencai

2016560017

yanyangjun

nan

tumugongcheng

tumugongcheng

gongxuexueshi

120

zhejiangrencai

2016560019

huangminzhen

nan

tumugongcheng

tumugongcheng

gongxuexueshi

121

zhejiangrencai

2016560020

linyan

nv

tumugongcheng

tumugongcheng

gongxuexueshi

122

zhejiangrencai

2016560021

chenyuan

nan

yishusheji

shijuechuandasheji

yishuxuexueshi

123

longjinzhuanxiu

2016570008

zhujiaojun

nv

caiwuguanli

caiwuguanli

guanlixuexueshi

124

anjihanshouzhan

2016700059

liucuicui

nv

caiwuguanli

caiwuguanli

guanlixuexueshi

125

anjihanshouzhan

2016700062

baiyuqing

nv

caiwuguanli

caiwuguanli

guanlixuexueshi

126

anjihanshouzhan

2016700063

yunan

nv

caiwuguanli

caiwuguanli

guanlixuexueshi

127

anjihanshouzhan

2016700064

xujin

nv

caiwuguanli

caiwuguanli

guanlixuexueshi

128

anjihanshouzhan

2016700067

chenyuan

nv

caiwuguanli

caiwuguanli

guanlixuexueshi

129

anjihanshouzhan

2016700070

leimin

nv

caiwuguanli

caiwuguanli

guanlixuexueshi

130

anjihanshouzhan

2016700071

zhoufeng

nan

caiwuguanli

caiwuguanli

guanlixuexueshi

131

anjihanshouzhan

2016700072

zhangjiajia

nv

caiwuguanli

caiwuguanli

guanlixuexueshi

132

anjihanshouzhan

2016700073

jiangjinyun

nv

caiwuguanli

caiwuguanli

guanlixuexueshi

133

anjihanshouzhan

2016700074

chuxiulan

nv

caiwuguanli

caiwuguanli

guanlixuexueshi

134

anjihanshouzhan

2016700076

handaoyin

nan

caiwuguanli

caiwuguanli

guanlixuexueshi

135

anjihanshouzhan

2016700077

lijiao

nv

caiwuguanli

caiwuguanli

guanlixuexueshi

136

anjihanshouzhan

2016700078

limeimei

nv

caiwuguanli

caiwuguanli

guanlixuexueshi

137

anjihanshouzhan

2016700079

jinqing

nv

caiwuguanli

caiwuguanli

guanlixuexueshi

138

anjihanshouzhan

2016700080

yanghuijia

nv

caiwuguanli

caiwuguanli

guanlixuexueshi

139

anjihanshouzhan

2016700081

pengmeiyu

nv

caiwuguanli

caiwuguanli

guanlixuexueshi

140

anjihanshouzhan

2016700082

fangguochang

nan

dianqigongchengjiqizidonghua

dianqigongchengjiqizidonghua

gongxuexueshi

141

anjihanshouzhan

2016700087

dongzengxu

nan

dianqigongchengjiqizidonghua

dianqigongchengjiqizidonghua

gongxuexueshi

142

anjihanshouzhan

2016700089

lengbinfu

nan

dianqigongchengjiqizidonghua

dianqigongchengjiqizidonghua

gongxuexueshi

143

anjihanshouzhan

2016700091

pengzhenghu

nan

dianqigongchengjiqizidonghua

dianqigongchengjiqizidonghua

gongxuexueshi

144

anjihanshouzhan

2016700092

yuankaixiao

nan

dianqigongchengjiqizidonghua

dianqigongchengjiqizidonghua

gongxuexueshi

145

anjihanshouzhan

2016700096

wangxing

nan

jixiegongchengjizidonghua

yabo手机版jixieshejizhizaojiqizidonghua

gongxuexueshi

146

anjihanshouzhan

2016700097

geguoming

nan

jixiegongchengjizidonghua

jixieshejizhizaojiqizidonghua

gongxuexueshi

147

anjihanshouzhan

2016700098

liufeng

nan

jixiegongchengjizidonghua

yabo手机版jixieshejizhizaojiqizidonghua

gongxuexueshi

148

anjihanshouzhan

2016700099

chenhao

nan

jixiegongchengjizidonghua

yabo手机版jixieshejizhizaojiqizidonghua

gongxuexueshi

149

anjihanshouzhan

2016700104

nixiaopin

nv

tumugongcheng

tumugongcheng

gongxuexueshi

150

anjihanshouzhan

2016700105

yujing

nan

tumugongcheng

tumugongcheng

gongxuexueshi

151

anjihanshouzhan

2016700110

zhangyi

nan

tumugongcheng

tumugongcheng

gongxuexueshi

152

anjihanshouzhan

2016700114

tongxushan

nv

tumugongcheng

tumugongcheng

gongxuexueshi

153

anjihanshouzhan

2016700116

yangcui

nv

yishusheji

shijuechuandasheji

yishuxuexueshi

154

ningzhiyuan

2016760001

lulina

nv

huaxuegongchengyugongyi

huaxuegongchengyugongyi

gongxuexueshi

155

pinghuxiejin

2016770003

chensisi

nv

caiwuguanli

caiwuguanli

guanlixuexueshi

156

pinghuxiejin

2016770005

zhoulili

nv

caiwuguanli

caiwuguanli

guanlixuexueshi

157

pinghuxiejin

2016770006

wangchunmei

nv

caiwuguanli

caiwuguanli

guanlixuexueshi

158

pinghuxiejin

2016770007

jinhao

nan

dianqigongchengjiqizidonghua

dianqigongchengjiqizidonghua

gongxuexueshi

159

pinghuxiejin

2016770009

shenximei

nv

jingjixue

jingjixue

jingjixuexueshi

160

pinghuxiejin

2016770010

lujunlin

nan

tumugongcheng

tumugongcheng

gongxuexueshi

161

ningbozhige

2016780003

lukeming

nan

caiwuguanli

caiwuguanli

guanlixuexueshi

162

ningbozhige

2016780005

liuzhen

nv

caiwuguanli

caiwuguanli

guanlixuexueshi

163

ningbozhige

2016780007

jiangyeying

nv

caiwuguanli

caiwuguanli

guanlixuexueshi

164

ningbozhige

2016780009

xingxinying

nv

guojijingjiyumaoyi

guojijingjiyumaoyi

jingjixuexueshi

165

zhoushanhanshouzhan

2015820011

pengshiling

nv

caiwuguanli

caiwuguanli

guanlixuexueshi

166

zhoushanhanshouzhan

2016820039

yuchunyan

nv

caiwuguanli

caiwuguanli

guanlixuexueshi

167

zhoushanhanshouzhan

2016820041

yuzhechao

nan

caiwuguanli

caiwuguanli

guanlixuexueshi

168

wuyihanshouzhan

2016930007

fangyinglai

nan

jingjixue

jingjixue

jingjixuexueshi

169

leqinghanshouzhan

2016880001

gaoqinwei

nan

dianqigongchengjiqizidonghua

dianqigongchengjiqizidonghua

gongxuexueshi

170

keqiaojiaoxuedian

2016850005

luchenglei

nan

tumugongcheng

tumugongcheng

gongxuexueshi

                                           yabo手机版继续教育学院

                                             二〇一八年六月十二日

yabo手机版 yabo88_yabo88官网|信誉平台 炸金花app|官方平台 电竞竞猜app_最佳电竞竞猜平台|yabo手机版 ag真人彩票_ag真人登录|官方平台 双赢app_双赢app下载官网|yabo手机版